Enkät Schäferhälsa avseende rygg och allergi 2023

Enkät om förekomst av problem med rygg och klåda hos schäferhunden
Enligt många schäferägare och försäkringsbolagens statistik är det vanligt att en schäfer behöver söka veterinärvård för klåda. En annan vanlig orsak är problem med rörelseapparaten. Idag registreras resultat avseende höfter (HD) och armbågar (ED) efter röntgen i SKKs hunddata. I dagsläget registreras inga resultat från röntgen av rygg. Därav vill Svenska Schäferhundklubben undersöka förekomsten av problem både avseende ryggar och klåda för bättre förståelse av hur utbrett dessa problem är i rasen.
Svaren kommer att sammanställas och redovisas inom Svenska Schäferhundklubben. Syftet är att förstå förekommande problematik och ytterligare förbättra rasens hälsostatus.
Enkäten kan besvaras upprepade gånger med en enkät per hund, även för hundar som inte längre är i livet. Svara gärna oavsett om hunden har/har haft problem eller inte har några problem. Enkäten är helt anonym.

Tack på förhand
Svenska Schäferhundklubben och Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa
1. Vilket år är/var din hund född?
2. Ifall din hund är avliden. När togs den bort?
3. Vilket kön har/hade din hund (T/H/Kastrerad). Möjligt att svara på både T/H och kastrerad alternativt att kunna välja kastrerad tik och kastrerad hane
Tik  
Hane  
Kastrerad tik  
Kastrerad hane  
4. Är hunden stambokförd (stamtavla inom FCI)?
JA  
NEJ  
5. Hur används din hund?
Sällskap/familjehund  
Tjänstehund  
Bruksarbete  
Övriga typer av tävling  
Utställning  
Annat