Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale - School of Management Politecnico di Milano

OSSERVATORIO PROFESSIONISTI & INNOVAZIONE DIGITALE

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И ЦИФРОВИ ИНОВАЦИИ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ В ГР. МИЛАНО 1863 Г.

УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ

 

Изследователски център за професионалисти и цифрови иновации

в сътрудничество с

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И АСОЦИАЦИИ

 

Предисловие

Този въпросник е предназначен за Адвокати, Счетоводители и Счетоводни експерти, както и  Трудови консултанти.   

Попълването на въпросника изисква една цялостна визия за кантората, ето защо препоръчваме попълването да бъде направено от страна на Собствениците или Съдружниците на кантората, или от лица, които заемат длъжност, позволяваща им да имат комплексна визия.

Въпросникът представлява важен инструмент за събирането на информация, полезна за Проучването за 2020/21 г. (9- та година на проучване) на Изследователския център за професионалисти и цифрови иновации на Училището по мениджмънт към Политехнически университет в гр. Милано 

Резултатите от проучването ще бъдат представени на публична конференция, която ще се проведе онлайн на нашата платформа (www.osservatori.net ) на 1 юли 2021 г.

В качеството ви на учасник в проучването, ние ще се погрижим да Ви поканим на събитието.  

На тези, които попълнят изцяло въпросника ще бъде даден код за безплатно изтегляне на един от докладите, налични на сайта www.osservatori.net

 

Данните, събрани чрез въпросника ще бъдат обработвани за статистически цели и в анонимна и обобщена форма, изключително за целите на това Проучване. Информационна бележка за поверителност на личните данни.

 

Съдействие и попълване  

Попълването на въпросника изисква около 20 минути, като може да бъде довършено и по-късно, в зависимост от работните ангажименти. За тази цел е достатъчно да запазите отговорите (като кликнете върху бутон „запази“) и да посочите и-мейла, на който автоматично ще бъде изпратен линка, който ще Ви позволи да се свържете отново и да продължите попълването от точката, в която е било прекъснато (в случай, че не получите и-мейл, проверете дали не е отишъл в „нежелана“ поща или Спам). 

Някои въпроси във въпросника се отнасят за ситуации или отговори валидни само за Италия и затова ще бъдат оставени на италиански език. Молим българските кантори да НЕ отговарят на тези въпроси и да попълват само останалите написани на български език.      

 

За започване на попълването кликнете върху бутон „Начало“ на тази страница, долу вдясно.

 

Евентуална информация относно съдържанието на въпросника, начините на попълване или проблеми от технически характер можете да поискате от:   

Федерико Йанела (federico.iannella@osservatori.net)