Hälsoenkät Bouvier des Flandres 2017

Hej,
Det här är en hälsoenkät som tagits fram av SBK:s Utskott Avel & Hälsa tillsammans med våra rasklubbar. Underlaget kan användas för kontinuerlig uppföljning, utvärdering och revidering av rasklubbarnas rasspecifika avelsstrategier, RAS. Enkäterna kommer att genomföras årligen så att alla klubbar kan följa upp förändringar över tid och resultaten bearbetas och analyseras i första hand av den egna rasklubben.

Varje rasklubb har sin egen enkät men den första delen innehåller frågor av allmän karaktär för möjliggörandet av SBK:s uppföljning av sitt avelsansvar. Det är en hel del resultat från prov, tävlingar och hälsoundersökningar som registreras centralt men det fattas ändå bitar. Det kan t.ex. vara hälsotillstånd och undersökningar som inte har krav på registrering men också hundägarnas och uppfödarnas upplevelser av hundarna.

Därför skulle vi vara mycket tacksamma för om du tog dig tid att svara på följande frågor. Svaren behandlas anonymt om du så vill men för att vi ska ha möjlighet att göra bra utvärderingar är vi mycket tacksamma om du ändå lämnar hundens uppgifter, registreringsnummer är i så fall det viktigaste. Detta möjliggör i så fall djupare analyser av eventuella nedärvningslinjer vilket är till stor nytta för avelsarbetet inom rasen.

Enkäten består av flera sidor så var noga med att klicka dig fram så att du svarar på alla frågor. Har du haft eller har flera hundar så svara du på enkäten flera gånger, en gång för varje hund oavsett om de fortfarande finns i livet eller inte. Det är värdefullt att få reda på information om såväl hundar som varit friska som de som varit sjuka.
Tack på förhand för din medverkan och kom ihåg att denna enkät är för rasens och dina kommande hundars bästa.